• darkblurbg
    Strafrechtadvocaat Den Haag

Deen Advocaten uw specialist in het strafrecht

Een van onze specialisaties is het adviseren en procederen op strafrechtelijk gebied. Onze hulp maakt het verschil. Wij geven u graag duidelijkheid over de strafrechtelijke gebieden waarin we u kunnen bijstaan.

Bent u aangehouden?

Bent u aangehouden? Dan kunt u ons opgeven als uw voorkeursadvocaat. De politie hoort hier namelijk naar te vragen voordat er een verhoor plaatsvindt. Het is van doorslaggevend belang voor het verloop van uw strafzaak dat er zo spoedig mogelijk een specialist bij betrokken is om uw rechten te verdedigen. Ook wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor is het van belang direct contact op te nemen met ons kantoor.

Heeft u een dagvaarding ontvangen?

Dan kunnen wij u bijstaan. Wij begeleiden u tijdens het gehele proces en bereiden u optimaal voor op de zitting. Deze zitting is meestal een dagvaarding voor de politierechter, maar kan ook plaatsvinden voor de Kantonrechter of de Meervoudige Kamer. Het is in uw eigen belang om een gespecialiseerde advocaat bij uw zaak te betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium. Een goede verdediging vanaf het begin maakt een wereld van verschil voor de uitkomst van uw zaak.

De strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie (OM) kan voor veelvoorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen: de strafbeschikking. U krijgt zonder tussenkomst van een rechter een straf opgelegd van de Officier van Justitie (OvJ). U ontvangt dan een brief waarin deze straf is vermeld of een oproep voor een OM-zitting.

Verzet strafbeschikking

Bent u het niet eens met uw straf? Dan moet u binnen twee weken na ontvangst in verzet gaat. Anders krijgt u een aantekening op uw strafblad. Bij het ontvangen van een strafbeschikking komt het vaak voor dat een strafdossier nog niet compleet is. De zaak kan dan nog niet goed worden beoordeeld. Dus voorkom een onterechte aantekening en laat eerst een van onze advocaten naar uw zaak kijken.

Oproep voor een OM-zitting

Een OM-zitting is een zitting met een officier of parketsecretaris die op de stoel van de rechter gaat zitten. De officier van justitie zal u tijdens de zitting een aanbod doen, bestaande uit een geldboete of taakstraf. Accepteert u het aanbod, dan krijgt u een aantekening op uw strafblad. Accepteert u niet, dan ontvangt u alsnog een dagvaarding.

OM-zittingen zijn vooral bedoeld om de gang naar de rechter te voorkomen. Dit klinkt misschien aantrekkelijk, maar hoeft dat niet te zijn. Een aantekening op uw strafblad kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een VOG-aanvraag. In veel gevallen is het voordeliger om het aanbod niet te accepteren en uw zaak voor te laten komen bij de rechter. Wij kunnen u adviseren en doen ons best om uw zaak (voorwaardelijk) geseponeerd (een soort vrijspraak) te krijgen.

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht richt zich in principe op jongeren van 12 tot 18 jaar. Het bijstaan van jongeren in een strafrechtzaak vereist een hoge mate van expertise en kunde. Onze jeugdstrafrecht advocaten bieden u en uw kind passende en professionele begeleiding bij deze ingrijpende gebeurtenis. Neem daarom zo vroeg mogelijk contact met ons op. Wat u precies kunt verwachten leest u hier. Alles over uw rechten als ouder vindt u op de website van het OM.

Contact

Deen Advocaten
Bezuidenhoutseweg 197
2594 AJ ‘s Gravenhage
T 070 385 59 00
F 070 382 09 91
E info@deenadvocaten.nl

 

Contact opnemen