• darkblurbg

Bestuursrecht

Het bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, betreft het handelen van overheidsorganen zoals gemeenten en andere bestuursorganen. Als team van Deen Advocaten staan we ondernemers en particulieren bij die te maken hebben (gehad) met besluiten van de overheid. Bestuursrechtelijke zaken kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

 

Procedures

Wanneer u een bestuursrechtelijke procedure start, is de overheid uw tegenpartij. Hier komt dus heel wat bij kijken. Onze expertise, jarenlange ervaring en scherpe aanpak hebben al vaak tot positieve resultaten geleid. Wij staan u dan ook graag bij wanneer u wilt starten met een van de volgende procedures

Bezwaar- en beroepsprocedures

Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het desbetreffende orgaan. Bent u het vervolgens ook niet eens met het besluit op bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Wij bieden rechtsbijstand tijdens bezwaar- en beroepsprocedures bij de rechtbank, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Voorlopige voorzieningen

Heeft u een bezwaar- of beroepsprocedure lopen en is er sprake van een situatie die niet langer kan wachten? Bezwaar en beroep hebben geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de overheid in werking blijft zolang u nog niet in het gelijk bent gesteld in uw bezwaar- of beroepsprocedure. Omdat het enige tijd kan duren voordat deze beslissing volgt en er een definitieve uitspraak van de rechtbank is, kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Door middel van de voorlopige voorziening wordt (tijdelijk) de werking van het besluit ontnomen (stopgezet).

 

Onderwerpen

UWV-zaken
De weigering, stopzetting of terugbetaling van uitkeringen of toeslagen.

Vergunningszaken
Het verlenen, niet verlenen of intrekken van milieu- en bouwvergunningen, horecavergunningen en subsidies.

BIBOB zaken
Besluitvorming omtrent de toetsing van de integriteit van houders en aanvragers van vergunning en subsidies door het landelijke bureau BIBOB.

CBR-zaken
Beslissingen van het CBR over de geschiktheid van een persoon om een (elektrisch) voertuig te besturen.

VOG-zaken
Het wel of niet verlenen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Contact

Deen Advocaten
Bezuidenhoutseweg 197
2594 AJ ‘s Gravenhage
T 070 385 59 00
F 070 382 09 91
E info@deenadvocaten.nl

 

Contact opnemen