• darkblurbg
    Strafrecht

Deen Advocaten: specialisten in strafrecht

Geen enkele strafzaak is hetzelfde en kent altijd diverse elementen. Wij staan u graag bij in een van de volgende gevallen.

Drugszaken

Drugzaken vallen onder de Opiumwet. Tot de strafbare feiten behoren het kopen van, telen van, handelen in of smokkelen van zowel softdrugs als harddrugs. Wij bepalen de juiste strategie en staan aan uw zijde.

Geweldszaken

Wij behandelen alle geweldszaken, in iedere gradatie. Aanklachten kunnen variëren van (lichte tot zware) mishandeling tot levensdelicten zoals moord en doodslag. Bij geweldsmisdrijven gaat het om het opzettelijk toebrengen van pijn en/of (zwaar) letsel. De eis kan bestaan uit een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf. Dit hangt af van de ernst van het tenlastegelegde feit. Geweldszaken zijn ingrijpende kwesties. We geven ze de aandacht en expertise die ze vereisen en gaan voor de best mogelijke uitkomst.

Vermogensdelicten

Vermogensdelicten zijn delicten waarbij geld of bezit wordt toegeëigend. De bekendere delicten zijn diefstal, overval, inbraak, fraude, oplichting en witwassen. Wanneer u verdacht wordt van een vermogensdelict is het essentieel voor de uitkomst van uw strafzaak om spoedig een deskundige advocaat in te schakelen.

Fraude- /oplichtingszaken

Fraude is een economisch delict. Voorbeelden van fraudezaken die wij behandelen zijn: uitkeringsfraude, belastingfraude, hypotheekfraude en faillissementsfraude. Maar ook als verdachte van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen kunt u bij ons terecht. Deze ingewikkelde zaken kunnen een grote impact hebben op uw financiële situatie.

Ontnemingsvorderingen

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is een maatregel die de politie en het Openbaar Ministerie (OM) hanteren op het moment dat ze van mening zijn dat iemand (financieel) voordeel heeft behaald uit een strafbaar feit.

Invordering rijbewijs

Als de politie van mening is dat u te hard hebt gereden of onder invloed reed van alcohol of drugs en/of medicijnen, kan uw rijbewijs door de politie worden ingevorderd. Wij stellen voor u een klaagschrift op en dienen deze in. Zo zorgen we ervoor dat u uw rijbewijs sneller terugkrijgt. Deen Advocaten helpt u graag (nuchter) de weg op.

Contact

Wilt u een goede strafrechtadvocaat aan uw zijde? Neem dan contact met ons op.

Contact

Deen Advocaten
Bezuidenhoutseweg 197
2594 AJ ‘s Gravenhage
T 070 385 59 00
F 070 382 09 91
E info@deenadvocaten.nl

 

Contact opnemen