• darkblurbg

Deen Advocaten: specialisten in strafrecht

Een van onze specialisaties is het adviseren en procederen op strafrechtelijk gebied. Professionele bijstand in een zo vroeg mogelijk stadium van het strafproces is cruciaal voor een gunstig verloop van de zaak. Onze expertise maakt het verschil. Wij geven u graag duidelijkheid over de strafrechtelijke gebieden waarin wij u kunnen bijstaan.

Bent u aangehouden? Dan kunt u ons opgeven als uw voorkeursadvocaat. De politie hoort hier namelijk naar te vragen voordat er een verhoor plaatsvindt. Het is van doorslaggevend belang voor het verloop van uw strafzaak dat er zo spoedig mogelijk een specialist bij betrokken is om uw rechten te verdedigen. Ook wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor is het van belang direct contact op te nemen met ons kantoor.

Dan kunnen wij u bijstaan. Wij begeleiden u tijdens het gehele proces en bereiden u optimaal voor op de zitting. Of het nu gaat om een politierechterzitting of de Meervoudige Kamer. Het is in uw eigen belang om een gespecialiseerde advocaat bij uw zaak te betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium. Een goede verdediging vanaf het begin maakt een wereld van verschil voor de uitkomst van uw zaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan voor relatief simpele veelvoorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen. Dit heet een strafbeschikking. U krijgt dan zonder tussenkomst van een rechter een straf opgelegd van de Officier van Justitie (OvJ). U ontvangt dan een brief waarin deze straf is vermeld of een oproep voor een OM-zitting.

Verzet strafbeschikking

Bent u het niet eens de strafbeschikking? Dan moet u binnen twee weken na ontvangst in verzet gaan om een aantekening op uw strafblad te voorkomen.

 

Een OM-zitting is een zitting met een officier of parketsecretaris die op de stoel van de rechter gaat zitten. De officier van justitie zal u tijdens de zitting een aanbod doen, bestaande uit een geldboete of taakstraf. Accepteert u het aanbod, dan krijgt u een aantekening op uw strafblad. Accepteert u niet, dan ontvangt u alsnog een dagvaarding.

OM-zittingen zijn vooral bedoeld om de gang naar de rechter te voorkomen. Dit klinkt misschien aantrekkelijk, maar hoeft dat niet te zijn. Een aantekening op uw strafblad kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een VOG-aanvraag. In veel gevallen is het voordeliger om het aanbod niet te accepteren en uw zaak voor te laten komen bij de rechter. Wij kunnen u adviseren en doen ons best om uw zaak (voorwaardelijk) geseponeerd (een soort vrijspraak) te krijgen.

Het jeugdstrafrecht richt zich in principe op jongeren van 12 tot 18 jaar. Het bijstaan van jongeren in een strafrechtzaak vereist een hoge mate van expertise en kunde. Onze jeugdstrafrecht advocaten bieden u en uw kind passende en professionele begeleiding bij deze ingrijpende gebeurtenis. Neem daarom zo vroeg mogelijk contact met ons op. Wat u precies kunt verwachten leest u hier. Alles over uw rechten als ouder vindt u op de website van het OM.

Drugzaken vallen onder de Opiumwet. Tot de strafbare feiten behoren het kopen van, produceren van, handelen in of smokkelen van zowel softdrugs als harddrugs. Wij bepalen de juiste strategie en staan aan uw zijde.

Wij behandelen alle geweldszaken, in iedere gradatie. Aanklachten kunnen variëren van (lichte tot zware) mishandeling tot levensdelicten zoals moord en doodslag. Bij geweldsmisdrijven gaat het om het opzettelijk toebrengen van pijn en/of (zwaar) letsel. De eis kan bestaan uit een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf. Dit hangt af van de ernst van het tenlastegelegde feit. Geweldszaken zijn ingrijpende kwesties. We geven ze de aandacht en expertise die ze vereisen en gaan voor de best mogelijke uitkomst.

Vermogensdelicten zijn delicten waarbij geld of bezit wordt toegeëigend. De bekendere delicten zijn diefstal, overval, inbraak, fraude, oplichting en witwassen. Wanneer u verdacht wordt van een vermogensdelict is het essentieel voor de uitkomst van uw strafzaak om spoedig een deskundige advocaat in te schakelen

Fraude is een economisch delict. Voorbeelden van fraudezaken die wij behandelen zijn: uitkeringsfraude, belastingfraude, hypotheekfraude en faillissementsfraude. Maar ook als verdachte van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen kunt u bij ons terecht. Deze ingewikkelde zaken kunnen een grote impact hebben op uw financiële situatie.

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is een maatregel die de politie en het Openbaar Ministerie (OM) hanteren op het moment dat ze van mening zijn dat iemand (financieel) voordeel heeft behaald uit een strafbaar feit.

Als de politie van mening is dat u te hard hebt gereden of onder invloed reed van alcohol of drugs en/of medicijnen, kan uw rijbewijs door de politie worden ingevorderd. Wij stellen voor u een klaagschrift op en dienen deze in. Zo zorgen we ervoor dat u uw rijbewijs sneller terugkrijgt. Deen Advocaten helpt u graag (nuchter) de weg op.

Contact

Deen Advocaten
Bezuidenhoutseweg 197
2594 AJ ‘s Gravenhage
T 070 385 59 00
F 070 382 09 91
E info@deenadvocaten.nl

 

Contact opnemen