• darkblurbg

Procedures binnen het civiel recht

Het civiel recht (of burgerlijk recht) is de verzamelnaam voor alle rechtsterreinen die de verhoudingen tussen burgers en private organisaties onderling regelen. Denk aan het arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht of personen- en familierecht. Wij kunnen u tijdens de volgende civiele zaken bijstaan. 

Het arbeidsrecht/ontslagrecht behelst de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Hieronder vallen bijvoorbeeld afspraken die schriftelijk zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Bent u als werknemer of werkgever verzeild geraakt in een conflict betreffende arbeidsomstandigheden, onrechtmatig ontslag of een ander juridisch probleem op de werkvloer? Wij staan aan uw zijde.

Iemand is aansprakelijk op het moment dat hij of zij afspraken uit een overeenkomst niet nakomt of iets doet wat volgens de wet of algemene opvattingen niet is toegestaan. Voorbeelden zijn: letselschade, materiële schade, aansprakelijkheid bij beroepsuitoefening en bedrijfsvoering, aansprakelijkheid in verkeer/vervoer, productaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Tijdens een zaak wordt besloten of de andere partij recht heeft op een schadevergoeding of nakoming van afspraken. Wij zetten onze deskundigheid graag voor u in.

Beslag is een maatregel die ervoor zorgt dat iemand die hierdoor wordt getroffen niet meer vrij over de beslagen eigendommen kan beschikken. Dat betekent met name dat diegene deze eigendommen niet meer kan verkopen, waardoor er minder risico is dat de achterliggende vordering onbetaald blijft. Wordt er beslag gelegd op uw goederen of bent u het slachtoffer van een (ten onrechte) gelegd beslag? Neem dan contact op.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is bedoeld als een tijdelijke maatregel om goederen te bewaren totdat er is betaald. Voldoet iemand niet vrijwillig aan de (betalings)verplichtingen en vreest u na de tijd die een procedure kost achter het net te vissen? Dan kunt u conservatoir beslag laten leggen op goederen van die persoon om zeker te stellen dat uw vordering toch kan worden geëind.

Executoriaal beslag

Bij een executoriaal beslag wordt uitvoering geven aan vonnis of een bepaald recht. In veel gevallen zal de veroordeelde partij een betalingsregeling treffen en anders een laatste (korte) termijn krijgen om de vordering te voldoen. Gebeurt dit niet? Dan kunnen de goederen van de schuldenaar te gelde worden gemaakt

De huurovereenkomst, de verbinding tussen verhuurder en huurder, vormt de basis van het huurrecht. Wanneer het tot een rechtszaak komt, is de verhuurder of huurder de gestelde verplichten niet nagekomen of heeft deze overtreden. Wij zijn op de hoogte van de actuele juridische huurregels en hanteren de juiste aanpak voor u.

Zaken aangaande het ondernemingsrecht zijn toegespitst op alle bedrijven met een winstoogmerk. Wij zetten onze expertise in bij het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw onderneming, het vastleggen van de rechten en plichten van vennoten of tijdens een geschil met een van uw crediteuren of debiteuren.

Personen- en familierecht is een precair onderdeel van het civiel recht, waarbij uiteenlopende emoties en oorzaken een rol spelen. Onze expertise en persoonlijke aanpak geeft u resultaat tijdens een echtscheiding, alimentatiezaak, uithuisplaatsing, boedelscheiding, oudertoezichtstelling, afstammingszaak (wanneer de juridische vader van een kind bepaald moet worden of het vaderschap juist ontkend wordt) of bij het wijzigen van een naam of akte bij de burgerlijke stand.

Contact

Deen Advocaten
Bezuidenhoutseweg 197
2594 AJ ‘s Gravenhage
T 070 385 59 00
F 070 382 09 91
E info@deenadvocaten.nl

 

Contact opnemen